Thursday, July 4, 2013

Gratitude!

It is important to feel gratitude! 

I often think of the people in my life that I regard as my teachers and then I try to think of the most important lesson they have taught me. 

My father was an important teacher to me. I have decided that the most important lesson he taught me was to finish what you have started. When things get tough and you have started a big project it is good to have an inspirational person to think about.

I was about ten years old when I asked Anders (my dad) if I could paint the fence. It was summer holidays and I was bored. The fence consisted of maybe forty or fifty posts that were painted red with wire between them. He replied

- Of course you can paint the fence. But you have to be aware that if you start painting it I demand that you finish it today.

I was quick to get started. It was a reasonably nice day to paint a fence and it was really fun. I kept at it all day but at the end of the day I was starting to get tired. At the evening meal the job was not finished and I asked if I could continue the following day. Anders said

- I told you at the start so you knew what you were in for, so you have to go out and finish it.

I was not happy. It was really dark when I was on my knees painting the last few posts. I finished the job but never asked to be allowed to paint the fence again.

At the moment I am washing the white picket fence that Dad put up a few years before he died (2008). He sawed every piece himself and I think that even if many pieces now are half rotten we have to keep it a bit longer as a memory of him. It looks a lot better after I have scrubbed it. But I don't know if it is any point spending a lot of money on paint on this old fence. So many stumps and planks are rotting away. 

Today I am so happy. The fence consists of 27 parts with 14 pickets on each and I only have three left to wash. By tomorrow the job will be done and Mum and I can have a small celebration. How long it took? Well, if I finish it tomorrow it took me altogether nine days. Feels good to finish a big job.

This is what the fence looks like after cleaning it:


The tallest tree stands in the middle of the garden and it is under dispute at the moment. It is an Ash. This is a tree that Dad planted and it can apparently get really old and up to 30 meters high. Anyhow it is a tree connected to Nordic mythology. The Yggdrasil tree was an Ash so it is sort of a tree of life. I really like this tree but some in my family thinks that it will get too big and ruin the pipes under ground so they want to cut it down.  I think it will make me really sad if that happens.


Wednesday, July 3, 2013

Jag skrev en email till Carl Bildt!

Den första april 2013 skrev jag en email till Carl Bildt för jag var orolig för de barn som jag sponsrar i Tibet. Jag fick inte svar direkt från Carl, men jag tyckte det var bra att få svar överhuvud taget. Se nedan:

Min email första april:

Jag har nyligen flyttat hem till Sverige efter att ha bott i Australien i 22 år. Jag värderar mitt svenska medborgarskap mycket högt (betydligt mer än mitt australiska). Såg dokumentären om ditt liv och känner mig så stolt över att mitt lands utrikesminister är en så honorable man. Jag betalar utbildning för tibetanska barn och ungdomar i den ockuperade delen av östra Tibet, Kham, eftersom de har det svårt under den Kinesiska ockupationen. Jag besökte området under tre veckor från 14e juli till 5e augusti 2012. De tibetanska medborgarna är inte tillåtna att ha bankkonton så enda sättet att hjälpa dom är att smuggla in pengar mitt under näsan på den kinesiska myndigheterna, vilket vi gjorde med framgång. Skolbarn och universitetsungdomar blev kallade hem till Geshe Sonam Thargyes hem och vi överlämnade de insamlade gåvorna som samlats ihop i Australien under det gångna året. Organisationen www.njp.org.au har varit framgångsrika med denna verksamhet i 10 år nu. Jag betalar för fem av dessa barn och är mer och mer orolig för deras säkerhet med crackdowns from the Chinese government. PLEASE kontakta den kinesiska regeringen och be dom sluta trakassera den tibetanska befolkningen.Allra mest effektivt skulle nog vara en bojkott av alla varor Made in China. Det har jag kommit fram till och jag försöker undvika att köpa någonting alls som har Made in China on it. 
Yours sincerely 
C Elisabet Tranberg 
Fil Kand Stockholms Universitet 
PhD Deakin University, Australia
My Linked In profileDen 23 april kom ett svar från Carl Bildts office:

Hej Elisabet,

Tack för Ditt mail om Tibet, som överlämnats till mig för besvarande. Den svenska regeringen ser allvarligt på situationen i Tibet och den senaste tidens utveckling. Sverige arbetar kontinuerligt för att förmå Kina att förbättra respekten för mänskliga rättigheter, inte minst vad gäller möjligheterna för personer som tillhör den tibetanska minoriteten att komma i åtnjutande av sina rättigheter. Detta sker genom bilaterala kontakter, via EU och via FN. Utrikesdepartementet och EU:s utrikestjänst har under senare tid diskuterat läget i dessa områden med kinesiska regeringsföreträdare vid ett flertal tillfällen.

I kontakterna har understrukits att Kina måste respektera de mänskliga rättigheterna, avskaffa restriktioner som underminerar religiösa, språkliga och kulturella rättigheter hos den tibetanska befolkningen samt påbörja en meningsfull dialog med representanter för det tibetanska folket. Sverige och EU har även upprepat sin begäran att diplomater, journalister och humanitära organisationer ges tillträde till tibetanska områden.

Hälsningar

Mattias 

_____________________________________
Mattias Chu
Kansliråd / Deputy Director
Enheten för Asien och Oceanien / Department for Asia and the Pacific Kina - politiska frågor / China - Political Affairs Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs Gustav Adolfs Torg 1
103 39 Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 405 88 88; Fax +46 8 405 49 72